Łapacze torowe wozów

ŁAPACZE TOROWE WOZÓW

Łapacze torowe wozów - orzeł
Łapacze torowe wozów – orzeł

 

WYRÓB POSIADA DOPUSZCZENIE
WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
WUG: GM-9/13

 

Zakres stosowania obejmuje:
Tory o szerokoości 550,600,620,630,650,750,900 i 1000 mm.
Szyny S 30 /H=120 mm/ i S 24 /H=115 mm/
Średnice kół wozów 350 mm

Torowe Łapacze Wozów - firma orzeł
Torowe Łapacze Wozów – firma orzeł

Łapacze torowe przeznaczone są do:

  • awaryjnego wyhamowania energii kinetycznej staczających się środków transportu kołowego o ciężarze do 30 kN po spadku do 15°,
  • w przypadku zerwania liny ciągnącej lub awarii kołowrotu,
  • w przypadku przekroczenia prędkości 2m/s przy opuszczaniu lub ciągnieniu kołowrotem w wyrobisku pochyłym,
  • stosowania w podziemnych zakładach górniczych w polach niemetanowych i metanowych,
  • w wyrobiskach zaliczanych do stopnia “a”, “b” lub “c” niebezpieczeństwo wybuchu metanu,
  • w wyrobiskach zaliczanych do klasy “A” lub “B” zagrożonych wybuchem pyłu węglowego.